Your browser does not support JavaScript!
Google  
 
分類清單
106年4月份山頂網球場

國立陽明大學 4月份 山頂網球場 借用狀況

 

山下網球甲場地

 山下網球乙場地

山下網球丙場地

日 期

(靠大門) 

(中間場) 

(內側場) 

1 (六)

連假晚間不開燈 連假晚間不開燈 連假晚間不開燈

2 (日)

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

3 (一)

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

4 (二)

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

5 (三)

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

連假晚間不開燈

6 (四)

     

7 (五)

     

8 (六)

硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00

9 (日)

     

10 (一)

硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00

11 (二)

     

12 (三)

硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00

13 (四)

     

14 (五)

     

15 (六)

硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00

16 (日)

     

17 (一)

硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00

18 (二)

     

19 (三)

硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00

20 (四)

     

21 (五)

     

22 (六)

硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00

23 (日)

     

24 (一)

硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00

25 (二)

     

26 (三)

硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00 硬網隊18:00~22:00

27 (四)

     

28 (五)

     

29 (六)

硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00 硬網隊07:30~12:00

30 (日)

     

 

  

 

 

備  註

 1.以系所為單位,每單位每月限借用3次。

 2.週六、日、例假日晚間不開燈。

 3.晚間燈光僅開放乙場地。

image